UBYTOVACÍ ŘÁD       

 • Host ubytovaný v Resortu Na Horské je povinen se tímto řádem řídit a v případě, že závažným způsobem jej poruší, má vedení resortu právo smluvní poměr s ním okamžitě zrušit, a to bez náhrady vrácení peněz
 • V resortu smí být ubytován pouze host, který je k pobytu řádně přihlášen a při příchodu se ubytovateli prokáže platným občanským průkazem či cestovním pasem
 • K předání a k navrácení vstupních karet dojde po předešlé dohodě s personálem resortu.
 • Nástup do ubytování je možný mezi 15.-19.hodinou, odchod z ubytování v den odjezdu do 10.hodiny
 • Host platí účet za ubytování nejpozději v den příjezdu do ubytování
 • Resort může při zvláštních případech přidělit hostu jiný apartmán, než který si host objednal a byl mu potvrzen
 • Je zakázáno používat v apartmánech vlastní elektrospotřebiče kromě fénu, holícího strojku či elektrického zubního kartáčku
 • V případě poškození vybavení apartmánů či ztráty vstupních karet má provozovatel právo naúčtovat hostu vzniklou škodu
 • Ve všech prostorách resortu je přísný zákaz kouření! Při porušení zákazu bude účtována sankce ve výši 2000,-kč
 • Noční klid v budově resortu platí od 22:00 hodin do 7:00 hodin
 • Veškerá zvířata nejsou povolena
 • Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru
 • Každý přítomný je povinen neprodleně oznámit nejbližšímu zaměstnanci resortu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie či zdravotní služby a v rámci svých možností učinit tak, aby zabránil šíření požáru či jiného hrozícího nebezpečí. Důležitá ohlašovací telefonní čísla:

         TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ  112             HASIČI  150            

          PRVNÍ POMOC   155                POLICIE  158

 • Host je povinen při odchodu vypnout veškeré spotřebiče, zhasnout a uzavřít dveře od apartmánu
 • Host je povinen při závěrečném odchodu z ubytování provést úklid kuchyňské linky. Při porušení tohoto pravidla bude hostu při odchodu účtován poplatek 300,-kč!
 • Při pobytu na 3 a více nocí může host požádat o malý průběžný úklid. Výměna ručníků je na požádání hosta, cena výměny činí 25,-kč/kus.

 

 

 

 

PLATEBNÍ A STORNOVACÍ PODMÍNKY

Na základě objednávky (elektronické či telefonické) ubytovatel rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi a to po dobu 5 dnů. Během této doby je nutné uhradit celou cenu za ubytování na základě vystavené faktury. Uhrazením ceny zákazník potvrzuje, že se seznámil s poskytovanými službami, cenou za ubytování a těmito platebními podmínkami, které jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi ubytovatelem a zákazníkem. Bez uhrazení celé ceny není možné objednávku akceptovat a po uplynutí lhůty k zaplacení celé ceny je rezervace zrušena. Po uhrazení ceny obdržíte závazné potvrzení rezervace.

Storno poplatky při zrušení pobytu

Host je povinen změnu či zrušení rezervace oznámit emailem a tato změna mu musí být recepcí resortu potvrzena.

V případě storna z vážných důvodů, jako hospitalizace hosta, vážné onemocnění (včetně onemocnění Covid-19) či živelná pohroma /nutno doložit písemným potvrzením/ je po vzájemné dohodě možná změna termínu.

V případě nařízení Vlády ČR o uzavření ubytovacích zařízení bude částka za ubytování navrácena v plné výši, nebo bude umožněna změna termínu dle dohody.

 

V případě, že host zruší potvrzenou rezervaci, je resort oprávněn účtovat storno-poplatky:

Do 8 dní před příjezdem  – bezplatně

Od 7 dne do 2 dne před příjezdem – 50% z celkové ceny za ubytování

Od 1 dne do nedojezdu – 100 % z celkové ceny za ubytování